Platba kartou Možnosť platiť kartou

Doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Možnosť platiť
kartou

Ikona doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Ikona kontakt Tel: +421905555555
Email: info@info.sk

Akcia 15%
PACIFIC Vzduchovaci motorček  AP-2 120l/h na 40-100l akvárium

PACIFIC Vzduchovaci motorček AP-2 120l/h na 40-100l akvárium

Tovar na sklade

Môžete ho mať doručený už 20.04.2021

Náš kód: 11065

Minimálny odber: 1 ks

Počet kusov v kartóne: 1

 

Akcia 15% platí do: 30.04.2021 (Cena za 1ks)
7,79 € 6,62 €

Popis

PACIFIC vzduchovací motorček s reguláciou
Vážený zákazník,
Tento kompresor zaisťuje prevzdušnenie vody akvária, ktoré je potrebné pre zdravie Vašich rýb a rastlín. Pred použitím kompresoru si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE
· Tento kompresor je určený výhradne k použitiu v interiéry· Nikdy nepoužívajte zariadenie vo vode· Pred inštaláciou alebo údržbou vypnite všetky elektrické zariadenia v akváriu· Skontrolujte či elektrické napätie na výrobnom štítku spotrebiča odpovedá napätiu vo Vašej sieti· Nezapojujte prístroj, ak prívodová šnúra, vidlice alebo kompresor prišli do styku s vodou· Ak používate k zapojeniu prístroja predlžovací kábel, uistite s či má dostatočný prietok elektrického prúdu· Sami nevykonávajte žiadne iné opravy, ako tie ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu· Poškodený napájací kábel nie je možné opraviť, je nutné vymeniť celý kompresor.
UVEDIENIE DO PREVÁDZKY
1. Umiestnite kompresor na suché a dobre vetrané miesto kde nebude prichádzať do styku s vodou. Vždy umiestnite kompresor mimo akvária na hranici vodnej hladiny akvária. Ak je pumpa umiestnená mimo akvária pod hranicou hladiny vody, inštaluje sa na prívodovej hadici ventil (nie je súčasťou pumpy ).
2. Pripojte hadičky a vložte ich do akvária a pripojte kompresor k el.sieti.
ÚDRŽBA
Vzduchová pumpa nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Na tento výrobok sa vzťahuje dĺžka záruky podľa platných zákonov zeme, v ktorej bol zakúpený. Záručným listom je potvrdenie o zakúpení.
Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby , tj. chyby materiálu alebo chyby spôsobené montážou vo výrobe. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním prístroja a manipuláciou. Záruka sa taktiež nevzťahuje na obsah akvária (ryby, rastliny, dekorácia...). Poškodený prístroj, na ktorý sa vzťahuje záruka, zašlite výrobcovi alebo svojmu predajcovi.
POKYNY PRE PRÍPAD PORUCHY
Do akvária neprúdi vzduch: Skontrolujete prívodovú hadičku, či na niektorom mieste nie je poškodená, alebo príliš ohnutá. Ďalej skontrolujte prívodový kábel výrobku. Pokiaľ kompresor stále nie je funkčný, v žiadnom prípade výrobok sa mi neopravujte, ale zašlite späť svojmu predajcovi/výrobcovi.
RECYKLÁCIA
Tento prístroj je označený symbolom triedeného zberu, ktorý sa týka odpadov a elektrických a elektronických zariadení. Znamená to, že tento výrobok musí byť odovzdaný do systému triedeného zberu v súlade s európskou smernicou č. 2002/96/CE tak, aby bol recyklovaný alebo zlikvidovaný pri znížení akýchkoľvek negatívnych dôsledkov na životné prostredie.
Pre viac informácií sa môžete obrátiť na svoj miestny alebo krajský úrad.
Elektronické výrobky, ktoré neboli určené k triedenému zberu sú potencionálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudskému zdraviu z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.
Sprostredkovateľ: AKVÁRIUM KOBOLKA s.r.o., Budovateľská 2, 940 64 Nové Zámky.
E-mail: info@akvariumkobolka.sk www.akvariumkobolka.eu

Príslušenstvo do akvárií: vzduchovače
 
 

   Najpredávanejšie