Platba kartou Možnosť platiť kartou

Doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Možnosť platiť
kartou

Ikona doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 50,- €

Ikona kontakt Tel: +421905555555
Email: info@info.sk

Akcia 15%
PENN PLAX CASCADE 150 540l/h do 132l  vonkajší závesný akváriový filter

PENN PLAX CASCADE 150 540l/h do 132l vonkajší závesný akváriový filter

Tovar na sklade

Môžete ho mať doručený už 15.06.2021

Náš kód: 015588

Minimálny odber: 1 ks

Počet kusov v kartóne: 1

 

Akcia 15% platí do: 30.06.2021 (Cena za 1ks)
59,00 € 50,15 €

Doprava zdarma

Popis

Vonajší filter do akvária
1.) Otvorte filter pre výmenu filtračného média.
2.) Pripojte sitko na koniec predlžovacej trubice.
3.) Umiestnite otvorený filter do akvária a nastavte dĺžku trubice.
4.) Pod tečúcou vodou opláchnite kazetu na aktívne uhlie od čiastočiek prachu.
5.) Vložte kazetu do filtra ako je uvedené na obrázku.
6.) Do nádoby filtra nalejte toľko vody, aby bol kryt rotora úplne ponorený.
7.) Napojte na zdroj napájania. Uistite sa, či sú všetky bezpečnostné pokyny dodržané.
8.) Riadenie toku vody nastavte zvýšením alebo znížením prietoku vody. Pomáha to pri kŕmení.
Tipy na údržbu a prevádzku
Filtračné médium - pravidelne vymieňajte filtračné médium kvôli upchaniu. Podmienky nádrže určia, ako často je výmena nevyhnutná. Nahraďte aktívne uhlie novým, ak voda nemôže voľne prejsť do filtračného média. Spláchnite nadmerné nahromadenie nečistôt z filtračnej špongie a kazety. Najlepšie je neoplachovať vodou z vodovodu, pretože užitočné baktérie obsiahnuté v špongii môže chlórová voda z vodovodu úplne zničiť. Pri čistení kazety použite jemnú kefu. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Ak je kazeta na špongiu opotrebovaná môže sa vymeniť za novú. Rám, ktorý drží kazetu na špongiu nevyhadzujte, pretože bude potrebný na držanie novej, náhradnej kazety.
Rotor a prívodná trubica - Rotor a prívodná trubica by mala byť pravidelne čistená. Odpojte napájanie a vezmite celý filter. Motorovú jednotku vyberte ? otočením proti smeru hodinových ručičiek a ťahom dole. Rotor a komoru čistite s filtračnou kefou. Rotor môžete vymeniť za nový, ak viditeľne opotrebovaný minerálmi z akváriovej vody. Starostlivo nasaďte motor a znova použite tesniaci krúžok. Stočte do uzamknutej polohy.
Rozobraté trubice vyčistite kefou.
- Nikdy nespúšťajte filter na sucho. Voda ochladzuje motor počas prevádzky.
- Vždy udržujte rovnakú hladinu vody vo vašom akváriu.
- Nikdy žiadne časti filtra neolejujte.
- Nikdy nepoužívajte čistiace chemické prostriedky. Zvyšky chemických prostriedkov môžu byť škodlivé pre ryby.
Dôležité bezpečnostné pokyny
na ochranu proti úrazu musia byť dodržané základné bezpečnostné opatrenia, vrátane týchto:
a) Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.
b) Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, o to viac dbajte na bezpečnú manipuláciu, pretože k akváriu patrí aj voda. Pri každej z nasledovných situácii sa nepokúšajte opravy vykonávať sami, ale vráťte prístroj do autorizovaného servisu na opravu alebo vyraďte z prevádzky:
1. Ak je prístroj od vody, nesiahajte naň! Najprv ho odpojte. V prípade, ak elektrické súčasti zariadenia navlhnú, odpojte spotrebič okamžite!
2. Ak prístroj preukazuje známky abnormálneho úniku vody, okamžite ho odpojte od zdroja napájania.
3. Ak je voda na častiach, ktoré nie sú prispôsobené na mokro alebo vlhkosť, prístroj by nemal byť určite zapojený.
4. Neprevádzkujte zariadenie, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, alebo ak je nefunkčné kvôli pádu alebo bol poškodený akýmkoľvek iným spôsobom.
5. Aby sa zabránilo navlhnutiu zástrčky alebo zásuvky, položte stojan akvária a nádrž akvária na jednu stranu steny a elektrický kábel naformujte tak, ako je vidieť na obrázku, t.z. vytvorte odkvapovú slučku, aby prípadne stekajúca voda po kábli nenatiekla až do zásuvky. Ak už je kábel alebo zásuvka navlhnutá, prístroj neodpájajte. Odpojte poistku alebo istič, ktorý napája zásuvku. Potom prístroj odpojte aj zo zásuvky a skontrolujte prítomnosť vody.
c) Prísny dohľad nad prístrojom je nevyhnutný, ak je používaný na mieste v blízkosti detí.
d) Aby nedošlo k popáleniu, nedotýkajte sa horúcich častí ako sú ohrievače, reflektory, žiarovky a podobné.
e) Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky, ak ho nepoužívate, pred nasadením alebo
vybratím nejakých častí, či pred jeho čistením. Nikdy nevytrhávajte prívodný kábel zo zásuvky násilím. Uchopte zástrčku a opatrne vytiahnite.
f) Spotrebič nepoužívajte na iný ako na predpísaný účel. Použitie doplnkov, ktoré nie sú odporúčané alebo predávane výrobcom, môže spôsobiť nebezpečenstvo.
g) Prístroj nezapájajte ani nezapínajte v mieste s teplotou pod bod mrazu.
h) Pred použitím sa uistite, že prístroj je k nádrži akvária namontovaný správne.
i) Prečítajte si a dodržujte všetky dôležité pokyny k napájaniu spotrebiča.
j) Ak je nutné použiť predlžovací kábel, musí mať riadne klasifikovanie (označenie). Predlžovací kábel vhodný na menej ampérov alebo wattov než na aký je určený spotrebič, môže vyvolať prehriatie.
k) Pozornosť treba venovať aj umiestneniu predlžovacieho kábla, teda zabezpečiť, aby oň nikto nezakopol.
2 - ročná záruka
1. Záruka na tento produkt sa vzťahuje po dobu 2 rokov od dátumu zakúpenia za podmienok normálneho používania. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Penn-Plax rozhoduje o bezplatnej oprave alebo výmene náhradných dielov.
2. Pri zaslaní poštou výrobku na opravu, prosím, starostlivo zabaľte výrobok spolu s vyplneným formulárom (originál návod) a dokladom o kúpe. Poštovné hradí Penn Plax. Bez predajného dokladu nebudú vykonané žiadne opravy. Kupujúci musí tento doklad doložiť spolu s týmito záručnými podmienkami.
3. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby alebo vady vzniknuté nedbanlivým alebo nesprávnym používaním.
4. Penn-Plax nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie zvieraťom. Ani predajca, ani výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia, následné alebo priame, vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia tohto produktu. Závady vyplývajúce z nesprávneho použitia, zneužitia alebo nehody sú výslovne vylúčené z tejto záruky. Niektoré štáty neumožňujú obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky alebo neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, obmedzenie sa na vás nemusí vzťahovať.
Sprostredkovateľ: AKVÁRIUM KOBOLKA s.r.o., Budovateľská č.2, 940 64 Nové Zámky, www.akvariumkobolka.sk, info@akvariumkobolka.sk

Prevedenie: závesné
Príslušenstvo do akvárií: filtre
Akvárium: výrobca neuvádza
 
 

   Najpredávanejšie