Platba kartou Možnosť platiť kartou

Doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 39,- €

Možnosť platiť
kartou

Ikona doprava zadarmo Doprava zadarmo pri
nákupe nad 39,- €

Ikona kontakt Tel: +421905555555
Email: info@info.sk

       
NANOS PANORAMA 8l akvárium 20x20x20cm čierne CG

NANOS PANORAMA 8l akvárium 20x20x20cm čierne CG

Tovar na sklade

Objednávkové číslo: 11083

EAN: 8592151112500

Minimálny odber: 1 ks

Počet kusov v balení: 1

 

Cena za 1ks:
23,99 €

Popis

Akvárium Cubic 20x20x20cm 8l -black
Vážený zákazník,
Pozorne si prečítajte nasledujúce inštrukcie skôr, než začnete používať toto akvárium.
Upozornenie pre užívateľov:
- toto akvárium je určené len pre vnútorné použitie, - uistite sa, že elektrické napätie uvedené na výrobnom štítku súhlasí s napätím vo vašej sieti, - nezapínajte osvetlenie ak sú niektoré z jeho častí v priamom kontakte s vodou v akváriu, - odpojte napájací kábel pred akoukoľvek manipuláciou s akváriom, - spravte slučku na napájacom kábli (obr. A). V prípade nechceného úniku vody z akvária, voda potečie po kábli a nesmie prísť do kontaktu so zásuvkou. Nevykonávajte žiadne opravy nad rámec tých uvedených v návode na obsluhu. V prípade, že by sa napájací kábel poškodil, osvetlenie môže opraviť len výrobca alebo jeho autorizovaný díler.
Recyklácia - tento výrobok je označený selektívnymi symbolmi pre odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE). To znamená, že tento výrobok musí byť recyklovaný alebo demontovaný v súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC, tak, aby minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie. Pre ďalšie informácie sa, prosím, obráťte na miestne alebo regionálne orgány. Elektronické výrobky, ktoré nie sú zahrnuté do výberového procesu triedenia sú potenciálne nebezpečné pre životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok.
Podmienky záruky
Záručná doba pre tento výrobok je stanovená podľa zákona tej krajiny, v ktorej bol tento výrobok zakúpený. Záručným listom je doklad o kúpe.
Záruka sa vzťahuje na výrobné vady t.j. vady materiálu alebo závady spôsobené montážou pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním, manipuláciou, údržbou alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Záruka sa nevťahuje na obsah akvária (ryby, rastlinky, dekorácie,...). Poškodený výrobok, na ktorý sa vzťahuje záruka, pošlite výrobcovi alebo vášmu predajcovi na posúdenie či opravu.
Sprostredkovateľ: Akvárium Kobolka s.r.o., Budovateľská č. 2, 940 64 Nové Zámky, info@akvariumkobolka.sk, www.akvariumkobolka.eu

 
 

   Najpredávanejšie